Bobotează: definiție

DEFINITION

Epiphany este un termen englezesc pentru momentul în care o persoană înțelege dintr-o dată ceva important. Bobotează poate fi un moment de revelație, înțelegere sau conștientizare. Poate fi, de asemenea, un moment de fericire sau de bucurie intensă.

Originea cuvântului „Epifanie” și sensul său principal

Termenul „Epifanie” derivă din grecescul „epiphaneia” care înseamnă „manifestare”. Este un cuvânt care a fost folosit pentru prima dată de creștini în secolul al IV-lea pentru a se referi la nașterea lui Hristos.

În Evul Mediu, Bobotează era sărbătorită în ziua Nașterii Domnului Hristos, apoi treptat, am început să o sărbătorim pe 6 ianuarie, ziua venirii celor Trei Regi în Țara Sfântă.

Sensul principal al cuvântului „Epifanie” este, prin urmare, religios. Ea desemnează manifestarea lui Dumnezeu către oameni, în special prin Hristos.

Dar de-a lungul timpului, cuvântul a căpătat o conotație mai largă și astăzi este folosit în mod obișnuit pentru a desemna orice manifestare extraordinară, fie că este religioasă, politică sau artistică.

Epifania înțelepților și simbolismul ei

Data epifaniei este asociată cu vizita magilor la Betleem. Magii – numiți și „trei înțelepți” – erau astronomi din Orient. Au urmat o stea care i-a călăuzit către pruncul Isus. Când l-au văzut, i-au oferit daruri simbolice: aur (pentru Regele Regilor), smirnă (pentru a-i înmuia moartea) și tămâie (pentru a-l onora ca pe Dumnezeu).

Simbolismul darurilor înțelepților este foarte bogat. Aurul reprezintă divinitatea lui Isus, smirnă umanitatea lui (a fost adesea folosit pentru a îmbălsăma morții) și îi tămâie statutul de mijlocitor între cer și pământ. Aceste trei daruri sunt simboluri ale trinității divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Bobotează este așadar o sărbătoare foarte importantă pentru creștini, deoarece amintește de divinitatea lui Isus și de rolul său de Mântuitor al lumii.

Sărbătoarea Bobotezei în țările francofone

Bobotează este o sărbătoare religioasă care celebrează manifestarea lui Dumnezeu către om, de obicei sub forma pruncului Isus. Este sărbătorită pe 6 ianuarie, ziua nașterii lui Hristos conform calendarului iulian. În Franța, această sărbătoare este cunoscută și sub numele de „Fête des Rois”.

În țările francofone, sărbătoarea Bobotezei este de obicei sărbătorită cu un produs de patiserie mare numit galette des Rois. Acest produs de patiserie este compus în mod tradițional din foietaj umplut cu frangipane (cremă de migdale) și decorat cu figurine de porțelan reprezentând cei trei regi. Cu ocazia acestei sărbători, se trag la sorți și regii și reginele anului, care au responsabilitatea de a aduce cadouri copiilor.

Sărbătoarea de Bobotează este o oportunitate pentru familii și prieteni de a se reuni și de a împărtăși un moment de convivialitate în jurul unei mese bune. Este, de asemenea, o oportunitate de a petrece și de a dansa până la sfârșitul nopții!

Bobotează este o sărbătoare foarte veche care celebrează manifestarea lui Dumnezeu oamenilor. Își ia sensul principal din cuvântul grecesc „epiphaneia”, care înseamnă manifestare. În cadrul festivalului, credincioșii comemorează vizita înțelepților la copilul Iisus. Acestea din urmă reprezintă întreaga umanitate, iar jertfa lor de smirnă, tămâie și aur simbolizează recunoașterea lui Dumnezeu ca Rege, Dumnezeu și Mântuitor. În Franța, sărbătoarea Bobotezei este sărbătorită pe 6 ianuarie și mâncăm galette des Rois.