Dialogul social și CSE: cum să facilităm schimburile cu angajații?

Pentru ca un echilibru să existe, comunicarea este esențială. În cadrul unei companii cu peste 50 de angajați, CSE joacă un rol crucial în stabilirea unui dialog constructiv între angajator și angajați. Pentru a încuraja schimburile, să vedem cum să facilităm discuția dintre angajați și angajatori prin intermediul CSE. Care sunt obligațiile, mijloacele, instrumentele și posibilele remedii pentru a stabili încrederea și transparența.

CSE și comunicarea cu angajatorul: care sunt obligațiile unice și recurente?

Întrucât vorbim de schimburi, să ne referim mai întâi la cele dintre CSE și angajator. Vorbim de obligații recurente (cu privire la situația economică a companiei, politica socială, condițiile de muncă, angajare și orientare strategică), dar și obligații unice. Dacă este necesar, CSE poate apela la expertiză. Este apoi contabilă (și acoperită 100% de angajator) și se referă la situația economică și financiară a companiei, în urma unei concedieri economice care implică mai mult de 10 persoane, sau a operațiunilor de găsire a unui cumpărător. În sfârșit, așa-numita expertiză „autorizată” poate fi inițiată și în cazul unui risc grav, folosirea de noi tehnologii care ar putea afecta condițiile de securitate sau sănătate ale angajaților. De reținut că acesta din urmă este subvenționat în proporție de 20% din bugetul de funcționare al CSE, iar restul suportat de angajator.

Cu ce ​​mijloace și instrumente pot fi diseminate informații în cadrul unei companii?

Nu o să ascundem, funcția de aleși necesită multă investiție și timp. Partea administrativă este doar vârful aisbergului. Pentru a reduce această povară și a facilita comunicarea cu angajații, există soluții IT. Ideea este să le folosiți pentru a eficientiza comunicarea și pentru a împărtăși elementele importante văzute în întâlniri. Software-ul CSE al lui Leeto vă permite să centralizați toate documentele importante pentru angajați și să le informați despre evoluțiile interne (procese verbale de întâlnire, organigramă, sondaje, flux de știri, colectare de participare la evenimente etc.). Obiectivul este de a descărca sarcinile consumatoare de timp pentru a face loc celui mai important lucru: dialogul social.

Care sunt posibilele remedii în cazul întreruperii dialogului social?

În cazul unui dialog întrerupt între diferitele părți interesate (CSE, angajați, angajator, HR etc.), poate fi benefic să apelați la un stakeholder extern. Rolul lui nu este să ia o poziție sau chiar o decizie: este un mediator. Poate ajuta la reînnoirea dialogului și poate asigura că fiecare parte poate interveni și își poate apăra opiniile. Misiunea sa este de a facilita discuțiile, dar mai ales de a conduce la noi căi de reflecție. În cadrul atelierelor, întâlnirilor de echipă, grupurilor de lucru (sau proiectelor), interviurilor individuale sau chiar comitetelor de conducere/management, mediatorul acționează în interesul companiei și al angajaților. Scopul este de a reorienta dezbaterile, de a găsi soluții, acțiuni și de a restabili încrederea în societate.