eponim: definiție

DEFINITION

Un eponim este un cuvânt derivat din numele unei persoane. Cel mai adesea, numele de familie al persoanei este folosit, dar nu este întotdeauna cazul. Unele eponime pot fi porecle, diminutive sau acronime.

Ce este un eponim? Definiția eponimului și exemple

Eponimul este un termen care desemnează o persoană, un lucru sau un loc prin însuşirea numelui acestuia. Eponimul este adesea folosit pentru a crea o figură de stil sau pentru a consolida impactul unui text. Se găsește frecvent în literatură și poezie.

Există diferite tipuri de eponime. Cel mai comun este cel care desemnează o persoană folosind propriul nume. Este cazul, de exemplu, al cuvântului „bouche-trou” care provine de la numele lui Jean-Baptiste Poquelin, cunoscut sub numele de Molière. Alte eponime iau numele unui lucru sau loc. Acesta este cazul cuvântului „hara-kiri” care desemnează un act de sinucidere în Japonia.

Eponimele pot fi folosite ironic sau peiorativ. Astfel, cuvântul „bogat” este adesea folosit pentru a se referi la cineva care este avar sau zgârcit. La fel, cuvântul „bobo” este folosit pentru a se referi la o persoană care este atât burgheză, cât și boemă.

Există multe alte exemple de eponime. Cele mai faimoase sunt adesea cele care provin din mitologie sau din Biblie. Dintre acestea, putem cita cuvântul „labirint” care provine din mitul Minotaurului, sau cuvântul „satana” care îl desemnează pe diavol în Biblie.

În sfârșit, trebuie menționat că anumite cuvinte au fost create din eponime. Acesta este cazul cuvântului „heroină” care derivă din numele eroului mitologiei grecești, Heracles.

Definiția eponimului: ce este un eponim? Exemple și explicații

Eponimul este un cuvânt derivat din numele unei persoane. Este cazul, de exemplu, al cuvântului „sandwich” care provine de la numele contelui de Sandwich, un nobil englez despre care se spunea că ar fi fost primul care a consumat acest tip de mâncare.

În general, putem spune că un eponim este un cuvânt care poartă numele unei persoane. Ar putea fi numele unui inventator, al unui artist, al unui politician sau chiar al unui personaj fictiv. Unele eponime provin de la numele de locuri sau regiuni, cum ar fi cuvântul „Elveția” care provine de la numele Elveției, sau cuvântul „jacuzzi” care provine din orașul italian Jacuzzi.

Există mai multe tipuri de eponime. Unele sunt formate din numele de familie al persoanei în cauză, cum este cazul cuvântului „Darwinism” care provine de la numele lui Charles Darwin, celebrul om de știință britanic. Alte eponime se formează din prenumele persoanei în cauză, așa cum este cazul cuvântului „jacques-cartier” care provine de la numele celebrului explorator francez.

Există și eponime care se formează din porecla persoanei în cauză, cum este cazul cuvântului „boicot” care provine de la numele celebrului boicot englez Charles C. Boycott.

În cele din urmă, există eponime care se formează din denumirile de locuri sau regiuni, cum este cazul cuvântului „Hollywood” care provine de la numele celebrului oraș american Hollywood.

Un eponim este un cuvânt sau un grup de cuvinte numit după o persoană celebră. Eponimele sunt adesea folosite pentru a se referi la obiecte sau concepte. Ele pot fi folosite pentru a desemna un loc, o invenție, un eveniment etc. Unele eponime sunt folosite și pentru a se referi la boli.