Țări emergente: definiție

DEFINITION

O țară în curs de dezvoltare este o țară în curs de dezvoltare caracterizată prin creștere economică susținută și industrializare continuă. Țările emergente reprezintă o oportunitate pentru investitori, deoarece oferă un potențial de creștere mai mare decât țările dezvoltate. Cu toate acestea, țările emergente prezintă și riscuri mai mari, deoarece sunt adesea supuse instabilităților politice și economice.

Ce este o țară în curs de dezvoltare?

În vocabularul economic, termenul „emergent” este aplicat țărilor în curs de dezvoltare care dau semne de creștere economică și au potențialul de a deveni puteri economice globale. Definiția unei țări emergente poate fi înțeleasă în moduri diferite. În termeni generali, o țară în curs de dezvoltare este considerată în general una al cărei PIB pe cap de locuitor este mai mic decât media globală, dar care prezintă o creștere economică susținută. Pot fi luate în considerare și anumite criterii macroeconomice, precum rata șomajului, inflația sau chiar balanța comercială.

Potrivit Băncii Mondiale, există două tipuri de țări emergente: țări cu venituri medii și țări cu venituri mici. Primele se caracterizează printr-un PIB pe cap de locuitor cuprins între 976 USD și 12.115 USD, în timp ce cei din urmă au un PIB pe cap de locuitor mai mic de 975 USD. În 2017, țările emergente reprezentau aproximativ 60% din populația lumii și aproximativ 75% din populația activă. China, India și Brazilia sunt principalele țări emergente.

În timp ce unele țări emergente au reușit să se ridice la rangul de putere economică globală, altele s-au luptat și chiar au fost forțate să regreseze. Criza financiară globală din 2007-2008 a avut în special un impact negativ asupra multor țări emergente. Dificultățile economice întâmpinate de anumite țări emergente sunt adesea legate de factori precum corupția, instabilitatea politică și inegalitățile sociale.

De ce este important să le identificăm?

Țările emergente sunt, în general, considerate a fi economii în curs de dezvoltare care au un potențial de creștere semnificativ. Aceste țări se caracterizează în general printr-o populație relativ tânără, o forță de muncă abundentă și rate ridicate de creștere. Principalele țări emergente includ China, India, Mexic, Turcia și Brazilia.

Țările emergente au fost identificate ca fiind deosebit de vulnerabile la șocurile externe, cum ar fi fluctuațiile prețurilor mărfurilor sau schimbările condițiilor financiare globale. Acest lucru se datorează în parte pentru că aceste țări au, în general, economii mai deschise decât țările dezvoltate, ceea ce le face mai sensibile la schimbările internaționale. În plus, politicile economice ale țărilor emergente sunt adesea mai puțin stabile decât cele ale țărilor dezvoltate, ceea ce le poate face și mai vulnerabile la șocurile externe.

În ciuda acestor riscuri, țările emergente oferă și multe avantaje. Datorită potențialului lor ridicat de creștere, țările emergente reprezintă o sursă importantă de cerere pentru produsele și serviciile țărilor dezvoltate. În plus, investițiile în țările emergente pot oferi randamente ridicate, ceea ce este deosebit de atractiv pentru investitorii care caută noi oportunități.

Pentru a beneficia pe deplin de avantajele țărilor emergente, este important să le identificăm. Acest lucru va permite investitorilor să vizeze țările care oferă cele mai bune oportunități și să înțeleagă mai bine riscurile asociate acestor investiții.

Care sunt principalele caracteristici ale țărilor emergente?

Țările emergente reprezintă o categorie de țări în curs de dezvoltare. Potrivit Băncii Mondiale, aceste țări au un PIB pe cap de locuitor între 1.200 și 12.000 de dolari. Cele mai multe țări emergente se găsesc în Asia, America Latină și Africa. Țările emergente se confruntă cu o creștere economică mai rapidă decât țările dezvoltate și au perspective de dezvoltare promițătoare. Cu toate acestea, ei se confruntă cu multe provocări, inclusiv rate ridicate ale sărăciei, industrializare scăzută, dependență puternică de exporturile de materii prime și infrastructură insuficientă.

Definiția unei țări emergente:

O țară în curs de dezvoltare, numită adesea țară în curs de dezvoltare, este o țară care se confruntă cu o creștere economică rapidă și este în proces de modernizare. Aceste țări au, în general, un PIB relativ scăzut pe cap de locuitor, dar se transformă rapid și ajung din urmă cu țările dezvoltate.

Țările emergente au adesea următoarele caracteristici:

– O populație tânără și în creștere
– O rată ridicată a șomajului
– O forță de muncă slab calificată
– Industrializare în curs
– O piață internă în expansiune
– Un sector agricol în declin
– Dependență puternică de exporturi
– O economie volatilă și instabilă

Țările emergente sunt adesea foarte dinamice și în plină transformare. Ele prezintă multe oportunități, dar și riscuri. Prin urmare, investitorii ar trebui să fie atenți atunci când investesc în aceste țări.

Exemple de țări emergente.

O țară în curs de dezvoltare este o țară în curs de dezvoltare. Țările emergente se caracterizează prin creștere economică rapidă, industrializare continuă și o populație preponderent tânără. Exemple de țări emergente includ Brazilia, China, India și Mexic.

Țările emergente reprezintă o oportunitate pentru investitori, deoarece oferă un potențial ridicat de creștere. Cu toate acestea, riscurile asociate cu investițiile în țările emergente sunt mari, în special din cauza instabilității politice și a condițiilor economice fluctuante.

Țări emergente: definiția unei țări în curs de dezvoltare

Apariția unei țări înseamnă că aceasta se dezvoltă rapid și începe să joace un rol important pe scena internațională. Țările emergente sunt adesea caracterizate de o populație tânără, o forță de muncă calificată și o economie în creștere. Câteva exemple de țări emergente includ China, India, Brazilia și Mexic.

Țările emergente reprezintă o oportunitate pentru investitori, deoarece oferă un potențial ridicat de creștere. Aceste țări sunt atractive și pentru companiile multinaționale, deoarece pot oferi costuri de producție mai mici decât în ​​țările dezvoltate. Cu toate acestea, țările emergente prezintă și riscuri, în special din cauza instabilității lor politice și economice.

O țară în curs de dezvoltare este o țară în curs de dezvoltare care începe să prezinte anumite caracteristici ale țărilor dezvoltate. Aceste țări sunt importante deoarece reprezintă o sursă în creștere a cererii globale, care poate sprijini creșterea economică globală. Principalele caracteristici ale țărilor emergente sunt forța de muncă relativ abundentă și ieftină, industrializarea în creștere, urbanizarea rapidă și o clasă de mijloc în expansiune. Exemple de țări emergente includ China, India, Brazilia, Mexic și Turcia.