5 effectieve methoden om datalekken te voorkomen

fuite de donnee

Opvallende datalekken herinneren ons er allemaal aan dat gegevensbeveiliging een topprioriteit is voor bedrijven. Als u onlangs ons beveiligings-ROI-blog heeft gelezen, heeft u wellicht ontdekt dat bedrijven nu een kans van één op vier hebben om te maken te krijgen met een datalek dat hen in de loop van de komende twee jaar ongeveer 2,21 miljoen dollar gaat kosten. De gevolgen van een lek zijn onder meer verminderde klantloyaliteit, wantrouwen, mogelijk omzetverlies en een negatieve merkreputatie.

Inventaris van activa

Door inzicht te krijgen in de hardware- en softwaremiddelen die u bezit binnen uw netwerk en fysieke infrastructuur, krijgt u een beter inzicht in de beveiligingssituatie van uw organisatie. Een activa-inventarisatie kan ook worden gebruikt om categorieën en beoordelingen vast te stellen rond de bedreigingen en kwetsbaarheden waarmee uw activa te maken kunnen krijgen. De categorieën en classificaties van deze kwetsbaarheden kunnen u helpen bij het beter prioriteren van herstelinspanningen die op deze activa worden ingezet.

Datalekken leggen de nadruk op eindpuntbescherming. Antivirus is niet voldoende om een ​​groot datalek te voorkomen. Als u uitsluitend op antivirusbescherming vertrouwt, blijven uw eindpunten, zoals desktops en laptops, zichtbaar. Uw desktop- en laptopcomputers kunnen een belangrijke toegangspoort tot lekken worden.

Een uitgebreide eindpuntoplossing maakt gebruik van encryptie om gegevensverlies en -lekken te voorkomen en past een uniform gegevensbeschermingsbeleid toe op al uw servers, netwerken en eindpunten, waardoor het risico op gegevenslekken wordt verminderd.

Kwetsbaarheids- en compliancebeheer

Door een tool voor Vulnerability and Compliance Management (VCM) te gebruiken of op zijn minst een kwetsbaarheidsanalyse uit te voeren, kunt u gaten in de beveiliging, zwakke punten en verkeerde configuraties binnen uw fysieke en virtuele omgevingen identificeren. VCM kan uw IT-infrastructuur en -middelen voortdurend monitoren op kwetsbaarheden, zwakke punten op het gebied van compliance en best practices voor de configuratie.

Enkele van de voordelen die een datalek helpen beperken, zijn onder meer dat uw beveiligingsteam de kwetsbaarheidsrisico's van de omgeving beter kan begrijpen, dat wil zeggen het dreigingslandschap, en de prioriteiten met betrekking tot wat moet worden gecorrigeerd. Met een goede VCM kunt u een actieplan opstellen om deze kwetsbaarheden aan te pakken en deze toewijzen aan de getroffen medewerkers.

Regelmatige beveiligingsaudits

Door regelmatig audits uit te voeren om potentiële nieuwe lacunes in de naleving of governance te identificeren, kunt u uw beveiligingspositie valideren. Een beveiligingsaudit is een diepgaandere beoordeling van uw beveiligingsbeleid dan een kwetsbaarheidsbeoordeling of penetratietest. Bij een beveiligingsaudit wordt rekening gehouden met het dynamische karakter van de organisatie en met de manier waarop zij informatiebeveiliging beheert.

Veelgestelde vragen die tijdens de beveiligingsaudit aan de orde kunnen komen, zijn onder meer:

 • Heeft uw organisatie een gedocumenteerd informatiebeveiligingsbeleid?
 • Beschikt u over een beheerproces, escalatieprofielen, gedocumenteerde en gevolgde procedures, specificaties bij incidenten of lekkages?
 • Heeft u netwerkbeveiligingsmechanismen geïmplementeerd (volgende generatie firewall, IDS/IPS, EPP, enz.)?
 • Zijn er beveiligingsmonitoring en logbestanden aanwezig?
 • Is er een encryptie- en wachtwoordbeleid?
 • Is er een noodherstel- en bedrijfscontinuïteitsplan?
 • Worden applicaties getest op beveiligingsproblemen?
 • Is er op alle niveaus van de IT-omgeving sprake van een verandermanagementproces?
 • Hoe wordt een back-up van bestanden en media gemaakt? Wie heeft toegang tot deze back-up? Worden restauratieprocedures getest?
 • Worden auditlogboeken beoordeeld? Wanneer worden beveiligingsauditlogboeken beoordeeld?

Train en onderwijs uw personeel

Na het voltooien van uw beveiligingsbeleidsaudits kunt u een schriftelijk beleid voor werknemers implementeren met betrekking tot gegevensprivacy en -beveiliging. U zult regelmatig beveiligingstrainingen willen geven, zodat alle werknemers op de hoogte zijn van dit nieuw gecreëerde beleid. Mensen kunnen immers niet vrijwillig voldoen aan beleid dat hen onbekend is. Bij het vaststellen van uw veiligheidsbeleid voor uw medewerkers kunt u overwegen om training te volgen op het volgende:

 • Het controleren van de toegang en privileges van eindgebruikers onder het gemeenschappelijke beleid genaamd “least privilege”.
 • Het gebruik van gevarieerde en unieke wachtwoorden op computers of andere apparaten die voor professionele doeleinden worden gebruikt
 • Zet een gedocumenteerd systeem op voor het vertrek van werknemers en leveranciers/contractanten (wachtwoorden, sleutelkaarten, laptoptoegang, enz.)
 • Train medewerkers over het belang van het melden van verdachte datalekken of -lekken.
 • Maak een beleid waarin wordt beschreven hoe werknemers gegevens moeten verwerken, verwijderen, ophalen en verzenden.

Werknemers moeten ook worden getraind in de soorten moderne phishing-aanvallen. Zoals we in onze ransomwareblog hebben uitgelegd, is phishing de meest voorkomende manier waarop ransomware zich binnen een organisatie verspreidt. Als u uw werknemers kunt trainen en voorlichten over de valkuilen en indicatoren waar u op moet letten in een phishing-e-mail, zal uw organisatie goed bediend worden.

U kunt ook overwegen om binnen uw organisatie een ambassadeur aan te stellen die deze verschillende informatiebeveiligingstrainingsonderwerpen kan leiden en overzien tot de voltooiing ervan.

Het voorkomen van datalekken kan een vervelende taak lijken. Als u een gelaagde benadering van beveiliging hanteert, met verschillende maatregelen, beleid en procedures om bedreigingen te beperken, bevindt u zich in een veel betere positie dan wanneer u uw organisatie ontspannen laat blijven in het licht van een steeds veranderend bedreigingslandschap.