De talloze voordelen van het implementeren van op betrouwbaarheid gebaseerd onderhoud

Les innombrables avantages de la mise en œuvre de la maintenance axée sur la fiabilité

In het huidige competitieve zakelijke landschap is de onwrikbare kwaliteit van het raamwerk en de middelen een cruciaal element dat het beslissende moment van een organisatie kan vertegenwoordigen. Hardwaremargetijd leidt tot creatief verlies, teleurstelling van klanten en lagere winsten. Dit is waar betrouwbaarheidsgericht onderhoud (RCM) om de hoek komt kijken. Het uitvoeren van RCM biedt organisaties een georganiseerd systeem om de uitvoering van resources te stroomlijnen en tegelijkertijd de ondersteuningskosten te verlagen.

RCM is een aanpak voor onderhoudsverbetering die zich richt op het besparen van hulpbronnen in plaats van eenvoudigweg teleurstellingen te herstellen. Het heeft tot doel de oorzaken van teleurstellingen proactief te onderkennen en te monitoren om zo de betrouwbaarheid van het raamwerk te vergroten. RCM gebruikt een weloverwogen procedure om te beslissen over ideale onderhoudsstrategieën in het licht van zaken als welzijn, natuurlijk effect, functionele behoeften en financiële kwesties. RCM is een proactieve benadering voor het behouden van de betrouwbaarheid die zich richt op het behouden van de functies van activa.

De RCM beantwoordt in wezen zeven belangrijke vragen:

 • Welke functies en prestatienormen zijn aan het vastgoed verbonden?
 • Hoe kan het de vereiste functies niet uitvoeren?
 • Wat zijn de oorzaken van functionele storingen?
 • Wat gebeurt er als de storing optreedt?
 • Hoe kritiek is de mislukking?
 • Kan een mislukking worden voorspeld en vermeden?
 • Welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en met welke tussenpozen?
 • Door dit rigoureuze onderzoeksproces te doorlopen, zorgt de RCM ervoor dat het juiste onderhoud op het juiste moment aan het juiste asset wordt uitgevoerd.

  De voordelen van betrouwbaar onderhoud

  Ontwikkelde bron Onwrikbare kwaliteit en beschikbaarheid

  De RCM verbetert de consistente kwaliteit en toegankelijkheid van het raamwerk door onderhoudsprocedures te bevorderen. Het onderscheidt de kwetsbare delen van de levenscyclus van hulpbronnen en stelt onderhoudsmaatregelen voor om deze te versterken. Dit maakte het mogelijk om het aantal pechgevallen terug te dringen, de wachttijd tussen teleurstellingen te verlengen en de persoonlijke werktijd te verkorten.

  Uit een onderzoek van ARMS Dependability en DuPont Supportable Arrangements blijkt dat organisaties die RCM implementeerden hun spontane vrije tijd met 50 tot 75 procent verminderden.

  Verbeterd welzijn en naleving

  De RCM beperkt materiële teleurstellingen die het functionele welzijn en de administratieve samenhang kunnen aantasten. Het zorgt ervoor dat het onderhoud voldoet aan de beveiligingsconfiguratie en de eindpunten voor de uitvoering van bronnen.

  Overdreven kostenbesparingen

  RCM elimineert onnodige ondersteunende activiteiten die weinig nut opleveren. Hij concentreert het interview op fundamentele manieren van misleiding van hulpbronnen. Dit resulteert in aanzienlijke reservefondsen voor onderhoud, in tegenstelling tot op tijd of gebruik gebaseerde benaderingen.

  Uit gegevens van een grote olie- en gasorganisatie blijkt dat RCM de onderhoudskosten voor kernbronnen met 25-30% heeft verlaagd.

  Verbeterde onderhoudsplanning

  RCM gebruikt een gestandaardiseerde filosofie om de vereisten en methodologieën voor middelen te bepalen. Dit moedigt aan om steun te reserveren op basis van reële middelen en implementatiebehoeften, in plaats van het maken van grillige beoordelingen in de loop van de tijd.

  Zoals gerapporteerd door ARMS Reliability en DuPont Sustainable Solutions, vermindert RCM de ondersteuningswerkzaamheden bij pieken en crises met meer dan 35%.

  Verbeterd beheer van reserveonderdelen

  Continue kwaliteitsbeoordeling als onderdeel van het reserveonderdelenbeheer helpt bij het bepalen van de ideale voorraad en oppervlakte van reserveonderdelen. Er kunnen aanvullende basisonderdelen worden uitgekozen en geleverd, terwijl minder basisonderdelen kunnen worden verminderd.

  Betere beslissingen voor investeringsprojecten

  De RCM biedt informatie over misleiding en uitvoering om keuzes voor de aanschaf van grondstoffen, vervanging en uitbreiding van de levenscyclus te helpen evalueren. Het ontwikkelt de prioritering van investeringstaken en de kostenbeoordeling verder.

  Beter begrip van falende activa

  RCM omvat diepere kennis over vormen van misleiding, oorzaken, uitkomsten en instrumenten. Deze informatie helpt onderhouds- en permanente kwaliteitsarchitecten bij het maken van weloverwogen keuzes om de duurzaamheid van hulpbronnen te verbeteren.

  Een effectief RCM-programma uitvoeren

  Het uitvoeren van een product lifecycle management (RCM)-programma vereist een zorgvuldige voorbereiding, inkooppartners en verantwoordelijkheid voor ondersteuning. Hier zijn enkele procedures die u moet volgen:

  Selecteer kritische resources: De aanpak bij het uitvoeren van CRM is het onderscheiden van en focussen op resources met de hoogste personeelstijdkosten en de daarmee samenhangende risico's. Door de RCM-cyclus op deze cruciale hulpbronnen te initiëren, kunnen organisaties snel duidelijk succes aantonen en zekerheid en steun opbouwen voor de ontvangst van een groter programma. Deze aanpak houdt rekening met een stapsgewijze methodologie, waarbij de levensvatbaarheid van het programma wordt aangetoond voordat het binnen het hele bedrijf wordt opgeschaald.

  Betrek cross-functionele teams: RCM is het meest productief als het wordt gezien als een holistische inspanning die beheersing van verschillende nutsruimten vereist. De gezamenlijke bijdrage van ondersteunende, ontwerp-, taak- en welzijnsdisciplines versterkt de cyclus van onderzoek en dynamiek. Door gecoördineerde interdisciplinaire inspanningen aan te moedigen, helpt ICR een diepgaand perspectief te krijgen op de uitvoering van middelen, misleidingsmodi en moderatieprocedures, wat sterkere en meer levensvatbare ondersteuningsmethodologieën bevordert.

  Implementeer verandermanagement: De presentatie van GCR omvat sociale veranderingen die werkprocessen, praktijken en representatieve banen kunnen beïnvloeden. Een krachtige verandering van kaders is cruciaal om deze vooruitgang soepel te laten verlopen. Bevredigende correspondentie, voorbereiding en bijdrage van het relevante personeel zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de organisatie de nieuwe methodiek overneemt. Het aanpakken van zorgen, het uitleggen van doelen en het demonstreren van de voordelen van RCM bevorderen een positief klimaat van erkenning en verantwoordelijkheid.

  Maak gebruik van technologische hulpmiddelen: De huidige stappen van het Mechanized Support Board Management System (CMMS) met modules voor verandermanagement bieden een solide handleiding voor het uitvoeren van verandermanagement. Deze stappen vergemakkelijken de onderzoekscyclus, werken met de integratie van informatie en bieden gemakkelijk te begrijpen instrumenten voor het management. Door innovaties te adopteren kunnen organisaties de precisie, competentie en consistentie van hun acties op het gebied van productlevenscyclusbeheer verbeteren.

  Continue verbetering: De belichaming van GRC ligt in het dynamische karakter ervan. Het systematisch bestuderen van interviewontwerpen en het beoordelen van teleurstellingsinformatie zorgt voor een constante cirkel van input die verbetering bevordert. Door patronen, voorbeelden en gebieden van ondermaatse prestaties te benadrukken, kunnen organisaties methodologieën verfijnen, preventieve maatregelen aanpassen en de betrouwbaarheid van hulpbronnen op de lange termijn verbeteren.

  De toekomst met op betrouwbaarheid gericht onderhoud

  RCM heeft zijn waarde bewezen bij het ondersteunen van de uitvoering van hulpbronnen binnen bedrijven, van assemblage tot nutsvoorzieningen tot medische diensten. Door diepgaand, op informatie gebaseerd onderzoek stelt RCM organisaties in staat de structurele betrouwbaarheid verder te ontwikkelen, onderhoudsprogramma's te stroomlijnen, de kosten te verlagen en de organisatie van investeringen te verbeteren.

  In de toekomst zal het coördineren van ICR met huidige innovaties zoals IoT-sensoren, het enorm ophalen van informatie en AI voor aanzienlijk grotere voordelen zorgen. Naarmate de mondiale grondstoffenindustrie blijft groeien, zal RCM een cruciale troef worden voor het stimuleren van organisaties in alle bedrijfstakken.

  Veel Gestelde Vragen

  Wat zijn de beperkingen van traditionele benaderingen van preventief onderhoud die GRC aanpakt?

  Preventief onderhoud is gebaseerd op tijd of gebruik en houdt geen rekening met daadwerkelijke storingsmodi. RCM optimaliseert het onderhoud op basis van de staat van de activa, veiligheidsrisico's en operationele impact. Het elimineert inefficiënte onderhoudstaken.

  Welke vaardigheden en hulpmiddelen hebben organisaties nodig om GRC te implementeren?

  Een multidisciplinair RCM-analyseteam, RCM-training, ranglijsten van activakriticiteit, analysetools voor foutgegevens en een CMMS-platform met RCM-mogelijkheden. Adviseurs stellen hun expertise ter beschikking.

  Hoe verbetert RCM beslissingen over kapitaalinvesteringen?

  De RCM biedt gestandaardiseerde meetgegevens over de oorzaken, risico's en levenscycluskosten van activastoringen. Deze gegevens helpen bepalen waar investeringen nodig zijn voor vervanging of renovatie.

  Kan RCM worden toegepast op andere activa dan apparatuur, zoals gebouwen, IT-systemen en infrastructuur?

  Ja, GRC kan worden toegepast op elk fysiek asset om functionele storingen te beoordelen op basis van operationele doelstellingen en om op risico gebaseerd onderhoudsbeleid te bepalen.

  Laatste gedachten

  Door een op betrouwbaarheid gerichte benadering van onderhoud te hanteren, biedt RCM een beproefd raamwerk om de efficiëntie van bedrijfsmiddelen te stimuleren en tegelijkertijd de levenscycluskosten te optimaliseren. Om voorop te blijven moeten asset-intensieve organisaties van RCM een strategische noodzaak maken.