Open brief van Boston Dynamics en andere anti-wapenbedrijven

Lettre ouverte de Boston Dynamics et d'autres entreprises anti-armes

Het in Waltham gevestigde bedrijf heeft ditmaal afstand genomen van de wapens door een open brief te schrijven. Dat deed het samen met vijf andere bedrijven uit de sector: Agility Robotics, Unitree, Anybotics, Clearpath robotics en Open robotics. In een tijd waarin video’s van robothonden gewapend met machinegeweren en raketwerpers razend populair zijn, hebben deze bedrijven verklaard het niet eens te zijn met wapens.

De angsten van de ondertekenaars van de open brief

Wat het bewustzijn heeft vergroot, is de groeiende publieke bezorgdheid over de virale video’s waar we het al over hebben gehad. In het bijzonder “heeft een klein aantal mensen hun geïmproviseerde inspanningen om commercieel verkrijgbare robots te bewapenen zichtbaar openbaar gemaakt.”
“Onbetrouwbare mensen die ze zouden kunnen gebruiken om burgerrechten te ondermijnen of om anderen te bedreigen, schade toe te brengen of te intimideren”, luidt de brief verder.

Waar het collectief bang voor is, is het risico op schade, wat ernstige ethische vragen oproept. Om nog maar te zwijgen van het feit dat dergelijke bewapende toepassingen het publieke bewustzijn en het vertrouwen in de technologie zullen ondermijnen. Dit alles gaat ten koste van de enorme voordelen die robots de samenleving kunnen opleveren, aldus onder meer Boston Dynamics.

De inzet van het bedrijfscollectief

Het is onder meer om deze redenen dat de ondertekenaars van de open brief zich uitspraken tegen het gewapende gebruik van hun ‘robots voor algemene doeleinden’. Maar dat is nog niet alles: toen de brief werd geschreven, hebben ze ook toezeggingen gedaan die moeten worden nagekomen om de proliferatie van oorlogsfenomenen die verband houden met robots te beperken.

De meest voor de hand liggende van deze toezeggingen is het niet produceren van multifunctionele robots die zijn uitgerust met wapens, en hetzelfde geldt voor software. Bovendien zullen de ondertekenende bedrijven degenen die deze weg bewandelen niet steunen. Er zullen zelfs extra inspanningen worden geleverd om de ontwerpen van hun klanten te verifiëren, zodat ze geen wapens gebruiken. Ten slotte het engagement om oplossingen te zoeken om wapengerelateerde risico's te verzachten of te verminderen door de ontwikkeling van technologische oplossingen in dit verband.

De belangrijke oproep aan het einde van de open brief

De auteurs van de brief sluiten af ​​met een oprechte oproep voor de mobilisatie en samenwerking van allen, die hier wordt weergegeven:

We erkennen dat onze inspanningen alleen niet voldoende zijn om deze risico's aan te pakken, en we roepen daarom beleidsmakers op om met ons samen te werken om het veilige gebruik van deze robots te bevorderen en misbruik ervan te verbieden. We roepen ook alle organisaties, ontwikkelaars, onderzoekers en gebruikers in de roboticagemeenschap op om zich op dezelfde manier te engageren om de installatie van wapens op deze robots niet te bouwen, in licentie te geven, te ondersteunen of mogelijk te maken. Wij zijn van mening dat de voordelen van deze technologieën voor de mensheid ruimschoots opwegen tegen de risico's van misbruik, en we zijn enthousiast over een mooie toekomst waarin mensen en robots zij aan zij samenwerken om enkele van de mondiale uitdagingen aan te pakken.

Boston Dynamics, Agility Robotics, Unitree, Anybotics, Clearpath-robotica, Open robotica

Is dit het juiste initiatief?

We weten niet hoe de situatie zich zal ontwikkelen, zelfs niet over een paar jaar. Iedereen kent het verleden van Boston Dynamics en het is geen mysterie dat het de eerste prototypes voor DARPA ontwikkelde. Op dezelfde manier is het gebruik van de Spot-robothond door het Franse leger bekend, maar dan in oefenscenario's.

Open brief

Sommige online ontvangen reacties voorspellen niet veel goeds voor het succes van het initiatief. Zinnen als: “Zodra ik het product heb gekocht, zou ik de vrijheid moeten hebben om het te gebruiken zoals ik wil.”
Of nogmaals, velen schrijven slecht verborgen hypocrisie toe aan het hoofdbedrijf dat de brief heeft ondertekend, en herinneren aan de financiële oorsprong van zijn beroemdste robots.

Het feit blijft dat in de geschiedenis van de mensheid veel nieuw geïntroduceerde technologieën altijd een tweesnijdende impact op het publiek hebben gehad. Er waren mensen die er met enthousiasme naar keken en degenen die ze met wreedheid veroordeelden. Dit was het geval voor elektriciteit, kernenergie of telecommunicatie, om er maar een paar te noemen.

Net als zij hebben Boston Dynamics en andere bedrijven begrepen dat het probleem ligt in het gebruik ervan, en niet in de technologie zelf.