Wat u moet weten over de regel voor versterking van de organische handhaving (SOE).

Ce qu'il faut savoir sur la règle relative au renforcement de l'application de la législation sur l'agriculture biologique (SOE)

De biologische industrie heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt, waarbij steeds meer consumenten biologische producten kiezen vanwege hun gezondheids- en milieuvoordelen. Deze groei heeft echter ook geleid tot een toename van frauduleuze activiteiten, waarbij niet-biologische producten als biologische producten worden verkocht. Niet alleen worden consumenten misleid, maar ook de integriteit van het biologische keurmerk wordt ondermijnd.

Om deze problemen aan te pakken, werd de SOE-regel ingevoerd om de integriteit van biologische producten te waarborgen en het vertrouwen van de consument te behouden. In dit document bespreken we wat u moet weten over de staatsbedrijfsregel, de belangrijkste elementen ervan en hoe deze de hele biologische sector beïnvloedt.

Overzicht van de SOE-regel

De SOE-regel heeft tot doel de monitoring- en handhavingscapaciteiten van USDA te versterken om ervoor te zorgen dat alle biologische producten voldoen aan de strikte normen die zijn vastgelegd door het National Organic Program (NOP). Deze regel breidt de bestaande regelgeving uit en voegt nieuwe eisen toe aan certificerende agenten, gecertificeerde activiteiten en importeurs.

Hier zijn enkele van de belangrijkste elementen van de SOE-regel:

  • Certificerende bedrijven zijn nu verplicht om jaarlijkse inspecties uit te voeren op ten minste 5% van hun gecertificeerde boerderijen. Dit is om ervoor te zorgen dat biologische producten worden geproduceerd en verwerkt volgens de NOP-normen.
  • Certificeringsagenten moeten nu jaarlijks aan de USDA rapporteren over alle gecertificeerde activiteiten, inclusief eventuele significante niet-naleving die tijdens inspecties wordt aangetroffen. Hierdoor kan USDA zijn monitoringinspanningen richten daar waar deze het meest nodig zijn.
  • Gecertificeerde boerderijen zijn verplicht om documenten waaruit blijkt dat zij aan de NOP-normen voldoen, gedurende ten minste vijf jaar te bewaren. Dit zal certificeerders helpen de naleving te verifiëren en traceerbaarheid mogelijk te maken in geval van een probleem.
  • Importeurs zijn nu verplicht documentatie te verstrekken die de biologische integriteit van hun geïmporteerde producten bevestigt, inclusief certificaten van de overheidsinstantie van het exporterende land of een door de USDA geaccrediteerde certificeringsagent. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat biologische producten die in de Verenigde Staten worden geïmporteerd, aan dezelfde normen voldoen als de in eigen land geproduceerde producten.

Over het geheel genomen heeft de staatsbedrijfsregel tot doel het toezicht op en de handhaving van biologische producten in de hele toeleveringsketen, van productie tot verkoop, te versterken. Dit beschermt niet alleen de consumenten, maar handhaaft ook een gelijk speelveld voor alle gecertificeerde biologische boerderijen.

Impact op de biologische industrie

De regel van staatsbedrijven heeft zowel kritiek als steun gekregen van verschillende spelers in de biologische sector. Sommigen achten het noodzakelijk om de integriteit en geloofwaardigheid van het biologische keurmerk te behouden, terwijl anderen het te restrictief vinden voor kleine gecertificeerde boerderijen.

Een van de grootste zorgen is de potentiële stijging van de kosten voor certificerende agenten en gecertificeerde boerderijen als gevolg van de aanvullende eisen. Kleine boeren en producenten zouden het daarom moeilijker kunnen krijgen om een ​​biologische certificering te verkrijgen of te behouden, wat de diversiteit van de op de markt beschikbare producten zou beperken.

Aan de andere kant zijn voorstanders van deze regel van mening dat het een gelijk speelveld voor alle gecertificeerde biologische boerderijen zal opleveren en fraude zal voorkomen. Dit zou het consumentenvertrouwen in biologische producten kunnen versterken en de groei van de sector kunnen bevorderen.

Conclusie

De Verordening ter versterking van de handhaving van de biologische wetgeving (SOE) is een belangrijke stap in het waarborgen van de integriteit van biologische producten en het behouden van het consumentenvertrouwen. Terwijl consumenten meer transparantie en verantwoordelijkheid blijven eisen van de voedingsindustrie, zal de staatsbedrijfsregel een cruciale rol spelen bij het handhaven van biologische productienormen. Met de implementatie ervan kunnen we de komende jaren een sterkere en betrouwbaardere biologische industrie verwachten.