Zal dit duren?

Est-ce que cela va durer ?

Samenvatting: De trend naar werken op afstand is snel gegroeid, vooral sinds het begin van de COVID-19-pandemie. Terwijl sommigen het zien als een droom die uitkomt, beschouwen anderen het als een nachtmerrie. Hieronder onderzoeken we de belangrijkste voor- en nadelen van werken op afstand, waarbij we rekening houden met de perspectieven van zowel werkgevers als werknemers.

Werken op afstand, ook wel telewerken genoemd, verwijst naar de regeling waarbij werknemers hun taken uitvoeren buiten de traditionele kantooromgeving. In plaats daarvan werken ze vanuit locaties zoals hun huis, coworking-ruimtes of zelfs coffeeshops. Deze verschuiving in werkarrangementen werd aangewakkerd door technologische vooruitgang en de behoefte aan flexibiliteit, maar de COVID-19-pandemie fungeerde als katalysator en veranderde deze gestage stroom in een vloedgolf. Maar is het waarschijnlijk dat deze ontwikkeling zal voortduren?

Voordelen van werken op afstand

 • Flexibiliteit: Een van de meest aangeprezen voordelen van werken op afstand is flexibiliteit. Werknemers hebben de vrijheid om te werken wanneer zij het meest productief zijn en kunnen een beter evenwicht tussen werk en privéleven behouden.
 • Verminderde reistijd: Werken op afstand elimineert de noodzaak van dagelijks woon-werkverkeer, waardoor waardevolle tijd vrijkomt die kan worden besteed aan werk of persoonlijke activiteiten.
 • Kostenbesparing: Werknemers kunnen besparen op transport-, maaltijd- en kledingkosten. Bedrijven verlagen ook de overheadkosten die verband houden met kantooronderhoud.
 • Grotere talentenpool: Werken op afstand stelt bedrijven in staat talent te werven zonder geografische beperkingen, wat resulteert in een grotere diversiteit van het personeelsbestand.
 • Verhoogde productiviteit: Volgens een onderzoek van Stanford University ervaren externe werknemers een productiviteitswinst die gelijk is aan die van een dag werken.
 • Behoud van werknemers: Studies tonen aan dat werknemers die minstens één keer per maand op afstand werken, 24% meer kans hebben om zich gelukkig en productief te voelen op het werk, wat zich vertaalt in een hoger retentiepercentage.
 • Verminderde CO2-voetafdruk: Minder pendelaars betekent minder auto's op de weg, wat zich vertaalt in een verminderde CO2-uitstoot.
 • Een gezondere levensstijl: Het vermogen om een ​​gepersonaliseerde werkomgeving te creëren kan leiden tot een betere mentale en fysieke gezondheid.
 • Bedrijfscontinuïteit: Werken op afstand zorgt ervoor dat activiteiten zonder onderbreking kunnen doorgaan in geval van een noodsituatie, zoals aangetoond tijdens de COVID-19-pandemie.
 • Inclusie: Werken op afstand kan werk toegankelijker maken voor mensen met een handicap, waardoor ze meer kansen krijgen.
 • Nadelen van werken op afstand

 • Isolatie: Een van de grootste nadelen van op afstand werken is het gevoel van isolatie dat werknemers kunnen ervaren, wat gevolgen kan hebben voor hun geestelijke gezondheid.
 • Communicatieproblemen: hoewel technologie de communicatie gemakkelijker maakt, kunnen de nuances van de lichaamstaal verloren gaan, wat tot misverstanden kan leiden.
 • Moeilijkheden om de balans tussen werk en privéleven te behouden: Wanneer thuis een kantoor wordt, kan het moeilijk zijn om een ​​grens te trekken tussen werk en privéleven.
 • Hogere kosten voor werknemers: Externe werknemers moeten mogelijk de kosten dragen van internetverbindingen, elektriciteit en het opzetten van een thuiskantoor.
 • Cyberbeveiligingsrisico's: Nu medewerkers toegang hebben tot bedrijfsgegevens vanuit verschillende netwerken, wordt het risico op inbreuken op de cyberbeveiliging vergroot.
 • Moeilijkheden bij het vormen van teams: Virtuele interacties kunnen persoonlijke sociale interacties niet volledig repliceren, wat een probleem vormt voor het creëren van sterke banden tussen teamleden.
 • Ongelijke toegang tot kansen: Werken op afstand vereist toegang tot een stabiele internetverbinding en een adequate werkomgeving, die niet aan iedereen is gegeven.
 • Verminderd toezicht: Sommige leidinggevenden hebben moeite om hun team te vertrouwen als er geen direct toezicht is, wat kan leiden tot micromanagement.
 • Technische uitdagingen: Technische problemen kunnen verstoringen en vertragingen veroorzaken en de productiviteit beïnvloeden.
 • Burn-out bij werknemers: Vage grenzen tussen het persoonlijke en professionele leven kunnen leiden tot overwerk en burn-out.
 • Conclusie

  Is werken op afstand een blijvertje? Uit een onderzoek van Upwork blijkt dat in 2025 22% van de Amerikaanse beroepsbevolking op afstand zal werken. Hoewel werken op afstand veel voordelen heeft, moeten de nadelen ervan in overweging worden genomen voordat dit soort activiteiten volledig worden overgenomen.