Nenumăratele beneficii ale implementării întreținerii bazate pe fiabilitate

Les innombrables avantages de la mise en œuvre de la maintenance axée sur la fiabilité

În peisajul competitiv de afaceri de astăzi, calitatea neclintită a cadrului și a resurselor este un element critic care poate reprezenta momentul definitoriu al unei organizații. Timpul de marjă hardware duce la pierderi creative, dezamăgirea clienților și scăderea profiturilor. Aici intervine întreținerea centrată pe fiabilitate (RCM). Rularea RCM oferă organizațiilor un sistem organizat pentru a eficientiza execuția resurselor, reducând în același timp costurile de suport.

RCM este o abordare de îmbunătățire a întreținerii care se concentrează pe economisirea resurselor, mai degrabă decât pe simpla reparare a dezamăgirilor. Acesta își propune să recunoască și să monitorizeze în mod proactiv cauzele dezamăgirii pentru a crește fiabilitatea cadrului. RCM folosește o procedură deliberată pentru a decide strategiile ideale de întreținere în lumina lucrurilor precum starea de bine, efectul natural, nevoile funcționale și problemele financiare. RCM este o abordare proactivă pentru menținerea fiabilității care se concentrează pe păstrarea funcțiilor activelor.

RCM răspunde în esență la șapte întrebări cheie:

 • Care sunt funcțiile și standardele de performanță asociate proprietății?
 • Cum poate să nu îndeplinească funcțiile necesare?
 • Care sunt cauzele defecțiunilor funcționale?
 • Ce se întâmplă atunci când apare eșecul?
 • Cât de critic este eșecul?
 • Eșecul poate fi prezis și evitat?
 • Ce sarcini de întreținere trebuie efectuate și la ce intervale?
 • Trecând prin acest proces riguros de investigare, RCM se asigură că întreținerea corectă este efectuată la bunul potrivit la momentul potrivit.

  Beneficiile întreținerii bazate pe fiabilitate

  Resursă dezvoltată Calitate și disponibilitate neclintită

  RCM îmbunătățește calitatea consecventă și accesibilitatea cadrului prin avansarea procedurilor de întreținere. Ea distinge părțile fragile ale ciclului de viață al resurselor și sugerează măsuri de întreținere pentru a le consolida. Acest lucru a făcut posibilă reducerea numărului de avarii, prelungirea perioadei de așteptare dintre dezamăgiri și reducerea timpului de lucru personal.

  După cum arată un studiu realizat de ARMS Dependability și DuPont Supportable Arrangements, organizațiile care au implementat RCM și-au redus timpul liber spontan cu 50 până la 75 la sută.

  Îmbunătățirea bunăstării și conformității

  MCR limitează dezamăgirile materiale care pot afecta bunăstarea funcțională și coerența administrativă. Acesta asigură că întreținerea respectă configurația de securitate și punctele finale de execuție a resurselor.

  Economii exagerate de costuri

  RCM elimină activitățile de suport inutile care oferă puține beneficii. El concentrează interviul pe modurile de bază de înșelăciune a resurselor. Acest lucru are ca rezultat fonduri de rezervă semnificative pentru întreținere, spre deosebire de abordările bazate pe timp sau bazate pe utilizare.

  Datele unei mari organizații de petrol și gaze arată că RCM a redus costurile de întreținere cu 25-30% pentru resursele de creare de bază.

  Planificare îmbunătățită a întreținerii

  RCM folosește o filozofie standardizată pentru a decide cerințele de resurse și metodologiile. Acest lucru încurajează rezervarea asistenței pe baza condițiilor reale de resurse și a nevoilor de implementare, mai degrabă decât a face evaluări neregulate în timp.

  După cum au raportat ARMS Reliability și DuPont Sustainable Solutions, RCM reduce munca de sprijin în criză și amplificare cu peste 35%.

  Gestionare îmbunătățită a pieselor de schimb

  Revizuirea continuă a calității ca parte a managementului pieselor de schimb ajută la determinarea stocului și a zonei ideale de piese de schimb. Părțile de bază suplimentare pot fi evidențiate și furnizate, în timp ce părțile mai puțin de bază pot fi reduse.

  Decizii mai bune pentru proiecte de investiții

  RCM oferă informații despre înșelăciune și execuție pentru a ajuta la evaluarea opțiunilor de achiziție de resurse, înlocuire și extinderea ciclului de viață. Ea dezvoltă în continuare prioritizarea sarcinilor de investiții și evaluarea costurilor.

  O mai bună înțelegere a defecțiunii activelor

  RCM încorporează cunoștințe mai profunde despre modurile de înșelăciune, cauze, rezultate și instrumente. Aceste informații îi ajută pe arhitecții de întreținere și calitate continuă să facă alegeri informate pentru a îmbunătăți durabilitatea resurselor.

  Rularea unui program RCM eficient

  Executarea unui program de management al ciclului de viață al produsului (RCM) necesită o pregătire atentă, achiziții de parteneri și responsabilitate pentru asistență. Iată câteva proceduri de urmat:

  Selectați resursele critice: Abordarea pentru realizarea CRM este de a distinge și de a se concentra asupra resurselor cu cele mai mari costuri de timp cu personalul și riscurile asociate. Prin inițierea ciclului RCM pe aceste resurse critice, organizațiile pot demonstra rapid succesul clar, construind certitudine și sprijin pentru primirea unui program mai amplu. Această abordare ia în considerare o metodologie pas cu pas, demonstrând viabilitatea programului înainte de a-l extinde în întreaga companie.

  Implicați echipe interfuncționale: RCM este cel mai productiv atunci când este privit ca un efort holistic care necesită stăpânirea diferitelor spații utilitare. Contribuția cooperantă a disciplinelor de sprijin, design, sarcini și wellness îmbunătățește ciclul de investigație și dinamică. Încurajând eforturile interdisciplinare coordonate, ICR ajută la obținerea unei perspective aprofundate asupra execuției resurselor, modurilor de înșelăciune și procedurilor de moderare, care promovează metodologii de sprijin mai puternice și mai viabile.

  Implementați managementul schimbării: Prezentarea GCR implică schimbări sociale care pot influența procesele de lucru, practicile și locurile de muncă reprezentative. O schimbare puternică a cadrelor este crucială pentru a conduce acest progres fără probleme. Corespondența, pregătirea și contribuția satisfăcătoare din partea forței de muncă relevante sunt esențiale pentru a se asigura că organizația adoptă noua metodologie. Abordarea preocupărilor, explicarea obiectivelor și demonstrarea beneficiilor MCR încurajează un climat pozitiv de recunoaștere și responsabilitate.

  Utilizați instrumente tehnologice: pașii actuali ai sistemului de management al consiliului de asistență mecanizată (CMMS) cu module de management al schimbărilor oferă un ghid solid pentru executarea managementului schimbărilor. Acești pași facilitează ciclul de investigație, lucrează cu încorporarea informațiilor și oferă instrumente ușor de înțeles pentru management. Prin adoptarea de inovații, organizațiile pot îmbunătăți precizia, competența și consistența acțiunilor lor în ceea ce privește managementul ciclului de viață al produsului.

  Îmbunătățirea continuă: întruchiparea GRC constă în natura sa dinamică. Studierea sistematică a modelelor de interviu și revizuirea informațiilor despre dezamăgire asigură un cerc constant de contribuții care promovează îmbunătățirea. Evidențierea tiparelor, exemplelor și zonelor de subperformanță permite organizațiilor să perfecționeze metodologiile, să modifice măsurile preventive și să îmbunătățească fiabilitatea resurselor pe termen lung.

  Viitorul cu întreținere axată pe fiabilitate

  RCM și-a demonstrat valoarea în sprijinirea execuției resurselor în afaceri, de la asamblare la utilități până la servicii medicale. Prin cercetarea sa aprofundată, bazată pe informații, RCM permite organizațiilor să dezvolte în continuare fiabilitatea structurală, să eficientizeze programele de întreținere, să reducă cheltuielile și să îmbunătățească organizarea investițiilor.

  În viitor, coordonarea ICR cu inovațiile actuale, cum ar fi senzorii IoT, recuperarea uriașă de informații și AI va asigura beneficii semnificativ mai mari. Pe măsură ce industria globală a resurselor continuă să crească, RCM va deveni un activ esențial pentru conducerea organizațiilor în toate afacerile.

  întrebări frecvente

  Care sunt limitările abordărilor tradiționale ale întreținerii preventive pe care le abordează GRC?

  Întreținerea preventivă se bazează pe timp sau utilizare și nu ia în considerare modurile de defecțiune reale. RCM optimizează întreținerea în funcție de starea activelor, riscurile de securitate și impactul operațional. Elimină sarcinile de întreținere ineficiente.

  De ce abilități și instrumente au nevoie organizațiile pentru a implementa GRC?

  O echipă multidisciplinară de analiză RCM, instruire RCM, clasamente ale criticității activelor, instrumente de analiză a datelor de eșec și o platformă CMMS cu capabilități RCM. Consultanții își oferă expertiza.

  Cum îmbunătățește RCM deciziile privind cheltuielile de capital cu active?

  RCM oferă metrici standardizate privind cauzele defecțiunilor activelor, riscurile și costurile ciclului de viață. Aceste date ajută la determinarea unde este nevoie de investiții pentru înlocuire sau renovare.

  Poate fi aplicat RCM și altor active decât echipamente, cum ar fi clădiri, sisteme IT și infrastructură?

  Da, GRC poate fi aplicat oricărui activ fizic pentru a evalua defecțiunile funcționale pe baza obiectivelor operaționale și pentru a determina politicile de întreținere bazate pe riscuri.

  Gânduri finale

  Prin adoptarea unei abordări centrate pe fiabilitate a întreținerii, RCM oferă un cadru dovedit pentru a stimula eficiența activelor, optimizând în același timp costurile ciclului de viață. Pentru a rămâne în frunte, organizațiile care folosesc intens active trebuie să facă din RCM un imperativ strategic.