Sociale dialoog en CSE: hoe kunnen uitwisselingen met werknemers worden vergemakkelijkt?

Om een ​​evenwicht te bereiken is communicatie van cruciaal belang. Binnen een bedrijf met meer dan 50 werknemers speelt de CSE een cruciale rol bij het tot stand brengen van een constructieve dialoog tussen werkgever en werknemers. Laten we, om uitwisselingen aan te moedigen, kijken hoe we via de CSE de discussie tussen werknemers en werkgevers kunnen faciliteren. Wat zijn de verplichtingen, middelen, instrumenten en mogelijke remedies om vertrouwen en transparantie te creëren.

CSE en werkgeverscommunicatie: wat zijn de eenmalige en terugkerende verplichtingen?

Omdat we het over uitwisselingen hebben, gaan we eerst in op de uitwisselingen tussen de CSE en de werkgever. We hebben het over terugkerende verplichtingen (over de economische situatie van het bedrijf, sociaal beleid, arbeidsomstandigheden, werkgelegenheid en strategische oriëntatie), maar ook over eenmalige verplichtingen. Indien nodig kan de CSE een beroep doen op expertise. Het is dan boekhoudkundig (en 100% gedekt door de werkgever) en betreft de economische en financiële situatie van het bedrijf, na een economisch ontslag waarbij meer dan 10 personen betrokken zijn, of operaties om een ​​koper te vinden. Ten slotte kan zogenaamde “geautoriseerde” expertise ook worden geïnitieerd in het geval van een ernstig risico, het gebruik van nieuwe technologie die gevolgen kan hebben voor de veiligheid of gezondheid van werknemers. Merk op dat deze laatste voor 20% wordt gesubsidieerd door het werkingsbudget van de CSE en de rest wordt gedragen door de werkgever.

Met welke middelen en instrumenten kan informatie binnen een bedrijf worden verspreid?

We gaan het niet verbergen: de positie van gekozen functionarissen vergt veel investeringen en tijd. Het administratieve gedeelte is slechts het topje van de ijsberg. Om deze last te verminderen en de communicatie met werknemers te vergemakkelijken, bestaan ​​er IT-oplossingen. Het punt is om deze te gebruiken om de communicatie te stroomlijnen en belangrijke elementen uit vergaderingen te delen. Leeto's CSE-software Hiermee kunt u alle belangrijke documenten voor medewerkers centraliseren en hen informeren over interne ontwikkelingen (notulen van vergaderingen, organigram, enquêtes, nieuwsfeed, verzameling van deelname aan evenementen, enz.). Het doel is om tijdrovende taken uit handen te nemen en ruimte te maken voor het allerbelangrijkste: de sociale dialoog.

Wat zijn de mogelijke oplossingen in het geval van een gebroken sociale dialoog?

Bij een verbroken dialoog tussen de verschillende stakeholders (CSE, werknemers, werkgever, HR, etc.) kan het nuttig zijn een beroep te doen op een externe stakeholder. Het is niet haar rol om een ​​standpunt in te nemen of zelfs maar een beslissing te nemen: dat is het wel een bemiddelaar. Het kan helpen de dialoog te hernieuwen en ervoor te zorgen dat elke partij kan ingrijpen en zijn/haar mening kan verdedigen. Haar missie is om discussies te faciliteren, maar vooral om tot nieuwe wegen van reflectie te leiden. Tijdens workshops, teamvergaderingen, werkgroepen (of projecten), individuele gesprekken of zelfs stuur-/managementcommissies treedt de mediator op in het belang van het bedrijf en de medewerkers. Het doel is om debatten te heroriënteren, oplossingen en acties te vinden en het vertrouwen in de samenleving te herstellen.