Wellustig: definitie

DEFINITION

Lust verwijst naar een seksuele gedachte of verlangen naar iets dat gewoonlijk niet zo'n reactie uitlokt. Dit kan veroorzaakt worden door de situatie, de omgeving of de aanwezige mensen. Over het algemeen wordt aangenomen dat wellustige mensen risicovol seksueel gedrag vertonen.

Oorsprong van de term en evolutie van de betekenis ervan

Het woord ‘wellustig’ is afgeleid van het Latijnse ‘lubricus’, wat ‘glad, glad’ betekent. Door de eeuwen heen heeft de term verschillende seksuele connotaties gekregen, vooral vanwege de connectie met sperma. Omdat sperma zelf glad en glad is, is het gemakkelijk te begrijpen hoe de term in verband werd gebracht met seksualiteit.

Tegenwoordig wordt de term ‘wellustig' over het algemeen gebruikt om iets seksueel suggestiefs of opwindends te beschrijven. Er kan bijvoorbeeld worden gezegd dat iemand ‘wellustig' is als hij zich overmatig aangetrokken voelt tot seks of obsessieve seksuele gedachten of verlangens heeft.

Huidige betekenis van de term onzedelijk

De term wellustig wordt al lang geassocieerd met wellust, dat wil zeggen het vermogen om vloeistof te produceren. De huidige betekenis van de term is echter veel breder en kan worden gedefinieerd als ‘gerelateerd aan seksualiteit'. De term wordt inderdaad vaak gebruikt om iets seksueel opwindends of provocerends te beschrijven.

Een persoon die de neiging heeft om ongepaste seksuele opmerkingen te maken of zich op een seksueel suggestieve manier gedraagt, kan bijvoorbeeld als ‘wellustig' worden omschreven. Op dezelfde manier kan een afbeelding of film als ‘onzedelijk’ worden omschreven als de inhoud ervan seksueel expliciet of provocerend is.

De term kan ook worden gebruikt om een ​​persoon te beschrijven die een onverzadigbare seksuele lust heeft of die bijzonder gepreoccupeerd is met seks. Ten slotte wordt de term vaak gebruikt om bepaalde seksuele praktijken aan de kaak te stellen die als afwijkend of immoreel worden beschouwd, zoals fetisjisme of sadomasochisme.

Wellustig op seksueel gebied

De term ‘wellustig' wordt meestal geassocieerd met seks en seksualiteit. Het wordt vaak gebruikt om gedrag of seksueel verlangen te beschrijven dat als buitensporig wordt beschouwd of dat anderen kan choqueren.

Er is echter seksuele smering die volkomen normaal en noodzakelijk is. Smering vindt plaats wanneer de vagina van een vrouw opgewonden is en klaar is om een ​​penis te huisvesten. Het helpt wrijving te verminderen en penetratie comfortabeler te maken.

Smering kan natuurlijk of kunstmatig zijn. In het eerste geval wordt het geproduceerd door de vaginale klieren wanneer seksueel verlangen aanwezig is. In het tweede geval gebruiken we producten zoals smeermiddelen om de penetratie te vergemakkelijken.

Sommige mannen en vrouwen hebben de neiging meer wellustig te zijn dan anderen. Dit kan te wijten zijn aan een hoger libido, een grotere seksuele gevoeligheid of gewoonweg een uitbundiger temperament.

In sommige gevallen kan de smering overmatig en hinderlijk zijn. Dit kan een teken zijn van een ernstiger lichamelijk of psychologisch probleem en het wordt aanbevolen om een ​​zorgverlener te raadplegen.

Voorbeelden van obsceen gedrag in het dagelijks leven

In het dagelijks leven is het gebruikelijk om situaties of gedragingen tegen te komen die als wellustig kunnen worden omschreven.

Als je bijvoorbeeld met iemand in een bar flirt of naar mensen kijkt die in de zomer op het strand lopen, kun je seksuele gedachten en verlangens hebben. Deze gedachten en verlangens zijn wellustig.

Op dezelfde manier zijn deze verlangens ook wellustig als je zin hebt in seks op een openbare plek of fantaseert over een bepaalde seksuele handeling.

Het is daarom belangrijk om te weten dat er geen sprake is van wellustig gedrag dat abnormaal of afwijkend is. Smering is volkomen normaal en kan zich bij verschillende mensen op verschillende manieren manifesteren.

De term wellustig komt uit het Latijn en betekende oorspronkelijk ‘olieachtig’. In de loop van de tijd is de betekenis ervan geëvolueerd om afwijkend seksueel gedrag aan te duiden. Tegenwoordig verwijst de term naar gedrag dat als seksueel agressief of provocerend wordt ervaren. Voorbeelden van onzedelijk gedrag zijn talrijk en kunnen zich in verschillende alledaagse situaties manifesteren.